PRIBOR ZA DENTALNU FOTOGRAFIJU

PRIBOR ZA DENTALNU FOTOGRAFIJU nije kompliciran i većim dijelom ga ima svaka stomatološka ordinacija, no ima i pomagala koja se moraju nabaviti posebno za ovu vrstu fotografije, a tu prije svega mislimo na ogledala (lingvalno, vestibularno i okluzalno), transparentne retractore….