STUDIJSKA RASVJETA - IZRAČUNAVANJE KONTRASTA
BLOG

STUDIJSKA RASVJETA – IZRAČUNAVANJE KONTRASTA

STUDIJSKA RASVJETA – IZRAČUNAVANJE KONTRASTA – Pod pojmom kontrasta podrazumijevamo uvijek odnos glavnog i prednjeg svjetla. U osnovi glavno svjetlo nam može dolaziti iz bilo kojeg pravca dok prednje svjetlo uvijek dolazi iz smjera fotoaparata. Jednostavnije rečeno, što je veći kontrast to će dijelovi fotografije koji nisu osvijetljeni i glavnim svjetlom na fotografiji biti tamniji.

Zbog toga se na dijelovima osvijetljenim glavnim svjetlom zbrajaju glavno i prednje svjetlo, dok u zasjenjenim dijelovima (od glavnog svjetla) ostaje samo prednje svjetlo. Pravilno izračunavanje kontrasta stoga se radi po formuli:

kontrast = glavno + prednje svjetlo / prednje svjetlo

STUDIJSKA RASVJETA – IZRAČUNAVANJE KONTRASTA Radi lakšeg snalaženja nekoliko primjera:

  • Kontrast 2:1. U ovom slučaju intenzitet prednjeg i glavnog svjetla je jednak, no na osvijetljenoj strani glavnim svjetlom, zbraja se učinak i glavnog i prednjeg svjetla, tako će u sjeni ili nešto tamnija ostati strana koje je osvijetljena samo prednjim svjetlom. Ako vrijednosti uvrstimo u formulu ta je izračun (1+1/1=2)
  • Kontrast 3:1. Upravo po ovom principu namješta se početna pozicija u OSP-u glavnom i prednjeg svjetla, odnosno glavno svjetlo je dvostruko većeg intenziteta od prednjeg. Prevedeno u blende, glavno svjetlo je za 1 blendu jače od prednjeg.
  • Kontrast 5:1dobiti ćemo na fotografiji ako je intenzitet glavnog svjetla 4 puta veći od prednjem, odnosno ako je razlika među njima 2 blende.
  • Kontrast 9:1 dobiti ćemo ako je intenzitet glavnog svjetla 8 puta veći od prednjeg svjetla. U tom slučaju glavno svjetlo je za 3 blende jače od prednjeg svjetla.
  • Kontrast 17:1 rezultirati će slabo osvijetljenom stranom u sjeni glavnog svjetla, a u ovom slučaju razlika u intenzitetu glavnog i prednjeg svjetla je 4 blende.
FOTONAUK - STUDIJSKA RASVJETA - IZRAČUNAVANJE KONTRASTA