FOTONAUK GALERIJA MODA
GALERIJA,  MODA

FOTONAUK GALERIJA – MODA

FOTONAUK GALERIJA – MODA želi prikazati posjetiteljima i polaznicima neke modne fotografije. Inače modna fotografija traži veliki angažman i pripremu svih aktera koji sudjeluju na setu. Posebnu ulogu često ima fotograf, koji mora biti smiren, profesionalan i dobro educiran kako bi mogao obaviti snimanje. Naravno, o stručnosti cijelog tima koji radi na snimanju, ovisiti će kvaliteta modne fotografije, njezina jasna poruka i privlačnost.

Umijeće fotografa za upravljanje timom kako bi se napravila najbolja moguća fotografija posebna je vještima koja se “brusi” vremenom i brojem obavljenih snimanja.

FOTONAUK GALERIJA – MODA možda potakne želju za baviti modnom fotografijom, a za to bi svakako bilo dobro proći formalnu i/ili neformalnu edukaciju. Na tom putu možemo pomoći s naša tri nepopularnija tečaja, a to su:

fotonauk-individualni tečaj fotografije Osnove fotografije 1
INDIVIDUALNI TEČAJ FOTOGRAFIJE OSNOVE FOTOGRAFIJE 1
FOTONAUK GALERIJA MODA
INDIVIDUALNI TEČAJ FOTOGRAFIJE OSNOVE FOTOGRAFIJE 2
fotonauk-računalna-obrada-digitalne-fotografije
INDIVIDUAKNI TEČAJ RAČUNALNA OBRADA GOTOGRAFIJE

FOTO GALERIJA – MODA

Model: Nabilah Harron