FOTONAUK GALERIJA - MODA #1

Modna fotografija traži veliki angažman i pripremu svih aktera koji sudjeluju na setu. Posebnu ulogu često ima fotograf, koji mora biti smiren, profesionalan i dobro educiran kako bi mogao obaviti snimanje. Naravno, o stručnosti cijelog tima koji radi na snimanju, ovisiti će kvaliteta modne fotografije, njezina jasna poruka i privlačnost.

Model: Nabilah Harron