SPECIJALIZIRANI FOTO TEČAJ DENTALNA FOTOGRAFIJA

SPECIJALIZIRANI FOTOGRAFSKI TEČAJ DENTALNA FOTOGRAFIJA namijenjen je doktorima stomatologije različitih specijalizacija (implantologija, ortodoncija, protetika, parodontologija, pedodoncija, oralna kirurgija i estetska stomatologija), medicinskim sestrama i zubotehničarima.

O FOTO TEČAJU

Fotografski tečaj se provodi individualno ili za grupnu stomatološku / zubotehničarsku praksu u Vašem prostoru kako bi na raspolaganju imali sve potrebne instrumente, što praktičnom dijelu edukacije daje potrebnu učinkovitost.

fotonauk-specijalizirani-tečaj-dentalna-fotografija
fotonauk-specijalizirani-tečaj-dentalna-fotografija-3
fotonauk-specijalizirani-tečaj-dentalna-fotografija-2

Koristi od stomatološke fotografije su višestruke, kako za liječnike tako i za pacijente. Pružanje dodatne skrbi pacijentu Vašu će stručnu uslugu učiniti još profesionalnijom i pacijentima prihvatljivijom. Pregledom fotografija moguće je uočiti procese koji možda nisu bili vidljivi kod uobičajenog pregleda, što može pomoći liječniku u određivanju prioriteta intervencija. Usporedbom dentalnih fotografija početnog statusa i poslije zahvata ili liječenja daje informaciju o uspjehu odnosno krajnjem ishodu.

TEME KOJE SE OBRAĐUJU NA TEČAJU

– Upoznavanje sa fotografskom i stomatološkom opremom potrebnom za izradu dobre dentalne fotografije
– Princip rada digitalnih SLR fotoaparata i bljeskalica
– Upravljanje ekspozicijom, WB, ISO-om
– Pravilno mjerenje svjetla, fokusiranje i upravljanje poljem dubinske oštrine (DOF)
– Očitavanje histograma i primjena rezultata u praksi
– Formati zapisivanja fotografija i primjena
– Rad sa memorijskim karticama fotoaparata
– Tehnike snimanja dentalne fotografije
– Izrada fotografija i foto-kartona početnog statusa pacijenta
– Izrada fotografija i foto-kartona zahvata
– Stvaranje i organizacija računalnih mapa
– Spremanje fotografija na računalo i njihovo sortiranje
– Obrada fotografija (preimenovanje, podešavanje osvijetljenosti i kontrasta, popravak boja, obrezivanje na određenu dimenziju)

OSNOVNE INFORMACIJE

PRIJAVA: prijavite se putem forme za PRIJAVU na ovoj stranici
TRAJANJA EDUKACIJE: najmanje 30 školskih sati, prema potrebi i više
DINAMIKA PREDAVNJA: termine predavanja prilagoditi ćemo sukladno Vašem raspoloživom vremenu
LOKACIJA: mi dolazi k Vama, ne morate gubiti vrijeme na putavanje i pripremu (Zagreb i uža okolica)
FOTOGRAFSKA OPREMA: ako nemate vlastitu opremu, edukaciju ćemo provesti sa našom

PRIJAVA NA FOTO TEČAJ

    Vaše ime (obavezno)

    Vaš email (obavezno)

    Broj telefona (obavezno)

    Prijava na tečaj (obavezno)

    Molimo označite Auto.