• fotonauk panning fotografija
    BLOG

    PANNING FOTOGRAFIJA

    PANNING FOTOGRAFIJA daje efekt zamućenja pokreta i pozadine, a dijelom oštar prikaz glavnog motiva, Radi se tehnici snimanja koja se može prevesti kao "stvaranje fotografije u pomicanju".