FOTONAUK GALERIJA – NAKIT #2

FOTONAUK, GALERIJA | FOTOGRAFIRANJE NAKITA | Fotografiranje nakita nije nimalo jednostavno i lako. Za uspješnu fotografiju nakita potrebno je odlično poznavanja, ali i odabir pravilne fotografske opreme.

USLUGE FOTOGRAFIRANJA

Nudimo profesionalnu uslugu fotografiranja i računalne obrade fotografija. Područja našeg rada su izrada fotografija za reklamne i kataloške potrebe klijenata, fotografiranje interijera i eksterijera za potrebe oglašavanja i reklamiranja prodaje/najma/zamjene nekretnina. Osim navedenog imamo bogato iskustvo u izradi fotografija raznih artikala za potrebe tiskanog i Internet reklamiranja.

FOTONAUK GALERIJA – KONCERTI

U fotografiranju koncerata i sličnih događaja imamo bogato iskustvo te možemo ponuditi zainteresiranim korisnicama takvu vrstu usluge. Osim fotografiranja, nudimo i obradu fotografija kako i pripremu za tisak i/ili objavu u tiskanim i elektronskim medijima.