fotonauk-foto-tečajevi

Često nam polaznici govore kako su pokušali učiti o fotografiji iz literature, preko YouTube kanala, a u zadnje vrijeme i sudjelovanjem na on-line fotografski tečajevima. Nažalost, ništa od navedenog nije potpuno uspjelo i odlučili su se za pohađanje foto tečaja uživo.

PREDNOSTI POHAĐANJA TEČAJA FOTOGRAFIJE

Želja nam je sasvim objektivno prenijeti naša iskustva i iskustva naših polaznika, kako bi budućim polaznicima predstavili prednosti tečaja fotografije uživo.

PRILAGODLJIVOST TEČAJA FOTOGRAFIJE

fotonauk-zašto foto tečaj

Na tečaju fotografije naučiti ćete sve što trebate znati o svojoj fotografskoj opremi, estetici fotografije i pravilima za stvaranje odličnih fotografija.

Osim toga, tu je i predavač koji može detaljno i na više načina objasniti temu koja se obrađuje na fotografskom tečaju.

Ukoliko je potrebno, na foto tečaju uvijek se može prilagoditi broj i izbor tema koje polaznika zanimaju.

LAKŠE UČENJE O FOTOGRAFSKOJ OPREMI

fotonauk-zašto foto tečaj

Za pohađanje tečaja fotografije bilo bi jako dobro kada bi polaznik imao svoju foto opremu.

Tako polaznik uči na svojoj fotografskoj opremi s kojom će kasnije fotografirati. Ovo je važno i za redovno samostalno vježbanje tema koju su obrađene na tečaju fotografije. Pregledavanjem samostalno napravljenih fotografija relativno lako će se moći pojasniti zašto su neke fotografije dobre, a druge manje dobre.

Predavač će moći polazniku odmah pojasniti i pokazati utjecaj određenih funkcija koje su vrlo važne za fotografiranje.

POHAĐATI FOTO TEČAJ ILI UČITI ON-LINE?

fotonauk-zašto foto tečaj

Bilo bi netočno napisati kako se on-line ne može održati tečaj fotografije. No isto je tako istina, kako takav oblik održavanja foto tečaja ima niz nedostataka.

Na primjer, on-line predavač ne može pokazati i objasniti polazniku kako izbjeći tzv. “tvrdo okidanje”, ne može kvalitetno pojasniti rad auto fokusa, teško će pokazati kako pravilno držati fotoaparat i još niz stvari.

Na žalost, kod on-line tečaja fotografije neće se moći primjerom pokazati utjecaj nekih podešavanja na konačni izgled fotografije.

INDIVIDUALAN ILI GRUPNI FOTO TEČAJ

fotonauk-zašto foto tečaj

Fotonauk polaznicima može ponuditi polaženje fotografskog tečaja u individualnoj ili grupnoj formi.

Nekim ljudima nije ugodno raditi u grupi i više vole pohađati predavanja ili tečajeve u individualnom obliku. Tada su slobodniji i mogu lako postavljati pitanja, pa tako bez dodatnog opterećenja lakše uče.

S druge strane, nekim ljudima je grupni rad jedino prihvatljiv, jer lakše ostvaruju interakciju s predavačem uz potporu okoline.

BIRAJTE KADA ŽELITE NA FOTO TEČAJ

fotonauk-zašto foto tečaj

Fotonauk svojim polaznicima individualnih fotografskih tečajeva ne određuje fiksne termine!

Ideja održavanja individualnih foto tečajeva je upravo pružanje mogućnosti polazniku da u dogovoru s predavačem sam odredi kada i u koje vrijeme mu najviše odgovara doći na tečaj.

Jedino što savjetujemo polaznicima je redovno fotografiranje kako bi teme koje smo obradili dobro usvojili i stvorili dobar temelj za daljnji fotografski razvoj.

UČENJE IZ FOTOGRAFSKE LITERATURE

fotonauk-zašto foto tečaj

Fotografska literatura (tiskana ili on-line) sigurno ima svoju vrijednost i svakako je treba proučiti.

No kada je u pitanju početničko učenje o fotografiji i fotografskoj opremi, fotografska literatura neće biti dovoljna.

Kako smo već napisali, bitno je u živo pokazati na primjeru što i kako utječe na nastanak i kvalitetu fotografije.

U tom smislu, još ništa nije uspjelo zamijeniti tečaj fotografije.   

Ako vas zanima pohađanje foto tečaja, možete pogledati sve naše tečajeve