FOTONAUK ZAŠTO JE MUTNA FOTOGRAFIJA
BLOG

ZAŠTO JE MUTNO

Koliko ste puta sami sebi izrekli rečenicu iz naslova tugujući za upropaštenim fotografijama vama dragih trenutaka. Mutne fotografije (ili u sveopćoj anglizaciji, rekli bi smo blurane fotografije) u najvećem broju slučajeva neće biti prihvatljive za gledanje, a niti za čuvanje dragih nam uspomena.

Naravno, tvrdnja iz prethodne rečenice neće vrijediti samo u slučaju autorove namjere za izradom upravo takve fotografije kako bi izrazio svoj doživljaj viđenoga ili dao komentar fotografirane scene.Najčešći uzrok nenamjerno izrađenih mutnih fotografija, pogotovo kod početnika, je pomicanje fotoaparat u trenutku pritiskanja na gumb okidača aparata. Ovo se dešava iz nekoliko razloga.

Kod nepravilnog držanja fotoaparata težina nije raspoređena na obje ruke podjednako, aparat ne stoji dovoljno čvrsto, pa u trenutku pritiska na gumb okidača vrlo lako dolazi do pomicanja cijelog aparata (pogotovo ako imate u rukama SLR/DSLR sa teleobjektivom).

Drugi razlog je „tvrdo“ okidanje ili naglo i jako pritiskanje gumba okidača. U tom slučaju i pravilno držanje neće biti od velike pomoći, jer sila koja se stvori na jednoj strani (desnoj) gotovo uvijek pomakne aparat upravo u najkritičnijem trenutku, pri osvjetljavanja filma ili senzora.
.
Kod modernijih aparata AF sistem aktivira se upravo laganim pritiskom na gumb okidača, pa ovakvim okidanjem preskače se autofokusiranje.Ručno fokusiranje ili MF (manual fokus) također može biti jedan od uzroka mutnih fotografija, naravno ako se to ne napravi kako treba.
.
Osim navedenih grešaka fotografa, tu su i tehničke manjakovosti koje također mogu imati utjecaja na neželjenu zamućenu fotografiju. Iako danas gotovo uopće ne možete kupiti aparat bilo koje klase bez AF-a (auto fokusa), taj sustav fokusiranja ponekada zna zakazati. No na te manjakovosti upozorti će vas i proizviđači u svojim uputama (koje bi trebali dobiti kod kupnje novoga fotoaparata).
.
Najčešći uzrok grešaka automatskog fokusiranja je nedovoljno kontrastan, slabo ili previše osvijetljen motiv koji želimo fotografirati. U tom slučaju, nakon nekoliko sekundi, AF sistem će vas upozoriti da je kadar izvan fokusa ili će pronaći neku, vjerojatno vama nebitnu, točku i javiti vam da je kadar fokusiran (izoštren) i da možete nastaviti sa fotografiranjem.
.
Drugi uzrok pogreške AF sistema se dešava kod motiva bogate teksture i/ili uzorka (npr. ograda, tkanina prošaranih vodoravnim ili okomitim linijama, kosa ili dlaka i sl.). U tom slučaju AF sistem ne može pronaći točku koju bi mogao bez ikakve dvojbe izdvojiti i izoštriti kadar oslanjajući se na taj podatak.

Nadalje, vrijeme odziva zatvarača (od trenutka pritiska na gumb okidača pa do završetka osvjetljavanja senzora) kod kompaktnih digitalnih aparata je duže nego kod DSLR-a. U svakom slučaju i to treba uzeti u obzir kod fotografiranja.

Postoji još jedna nevolja također tehničke naravi, a ukratko bi je mogli opisati kao probleme s objektivom i senzorima. Ako ste primijetili kako aparat uporno daje mutne fotografije, vjerojatno je u pitanju kvar objektiva i/ili AF senzora. No prije reklamacije ili odlaska u servis, provjerite da li su leće objektiva čiste i bez mrlja.

No ipak nije sve uzgubljeno, još uvijek ima nade za oštre i čiste fotografije. Pokušajte slijediti nekoliko sljedećih pravila:

  • ako je brzina zatvarača manja od 1/60 sekunde, vjerojatnost da ćete dobiti mutnu fotografiju je velika. Povećajte otvor objektiva, ako treba i ISO vrijednost.
  • ukoliko vam ništa od navedenog ne pomaže, jedino vam ostaje upotreba stativa ili nekog čvrstog oslonca, a možete sve to kombinirati i sa odgođenim okidanjem. U takvim situacijama treba razmisliti i o upotrebi ugrađene ili vanjske bljeskalice
  • ako želite sigurno zamrznuti pokrete različitih vrsta (skok, ples, avion) neka brzine okidanja ne budu ispod 1/500 sekunde

Gumb okidača pritišćite laganim i kontinuiranim pritiskom, nakon što ste osjetili prvi jači otpor zaustavite pritisak i pričekajte dok vas aparat ne obavijesti (obično zvukom) da je kadar izoštren. Zatim nastavite pritisak, a dok to radite zaustavite disanje. Uz malo vježbe, sve ovo će vam pomoći da se riješite neželjenih mutnih fotografija.