GRUPNI TEČAJ FOTOGRAFIJE – OSNOVE FOTOGRAFIJE 2

GRUPNI TEČAJ FOTOGRAFIJE – OSNOVE FOTOGRAFIJE 2 – ovaj tečaj kreirali smo za  polaznike koji su prošli naš tečaj “Osnove fotografije 1” ili su već na neki drugi način upoznali te savladali rukovanje svojom fotografskom opremom, barem u osnovnim crtama. Ovaj fotografski tečaj bavi se temama koje se odnose na osnove estetike fotografije…