fotonauk foto tečajevi, fotografski tečajevi, tečajevi fotografije

Za pohađanje tečaja fotografije bilo bi jako dobro kada bi polaznik imao svoju foto opremu. Tako polaznik uči na svojoj fotografskoj opremi s kojom će kasnije fotografirati. Predavač će moći polazniku odmah pojasniti i pokazati utjecaj određenih funkcija koje su vrlo važne za fotografiranje. Tu je dosta opcija na digitalnim fotoaparatima koje se moraju podešavati ovisno o uvjetima fotografiranja, a predavač ih odmah može pojasniti i primjerom pokazati kako ih pojedinim situacijama podesiti.