fotonauk foto tečajevi, fotografski tečajevi, tečajevi fotografije

Fotonauk svojim polaznicima individualnih fotografskih tečajeva ne određuje fiksne termine! Ideja održavanja individualnih foto tečajeva je upravo pružanje mogućnosti polazniku da u dogovoru s predavačem sam odredi kada i u koje vrijeme mu najviše odgovara doći na tečaj. Jedino što savjetujemo polaznicima je redovno fotografiranje kako bi teme koje smo obradili dobro usvojili i stvorili dobar temelj za daljnji fotografski razvoj.