INDIVIDUALNI FOTO TEČAJ OSNOVE FOTOGRAFIJE 1

INDIVIDUALNI FOTO TEČAJ – OSNOVE FOTOGRAFIJE 1 – tečaj fotografije s novim programom i odabirom, uglavnom “tehničkih tema” koje obrađujemo, a naglasak smo stavili na vježbe, kojih je sada osjetno više. Tečaj preporučujemo svima koji više vole individualni pristup predavača ili nisu skloni radu u grupi.

Nastavi čitati…

INDIVIDUALNI FOTO TEČAJ OSNOVE FOTOGRAFIJE 2

INDIVIDUALNI FOTO TEČAJ – OSNOVE FOTOGRAFIJE 2 – ovaj tečaj kreirali smo za polaznike koji su prošli naš tečaj “Osnove fotografije 1” ili su već na neki drugi način upoznali te ovladali rukovanjem fotoaparatom. Kao i kod “Osnova fotografije 1” i ovdje smo poseban naglasak stavili na vježbe.

Nastavi čitati…

GRUPNI FOTO TEČAJ NAPREDNI FOTOGRAFSKI RAD

Prva namjena fotoaparata svakog početnika je bilježenje svega, poput „slikovnog dnevnika“, no ubrzo će se pojaviti želja za prikazivanjem umjetničkih sklonosti, pri čemu će se početi razvijati sve više osobni kriteriji i samokritika usmjerena na sve do tada snimljene fotografije.

Nastavi čitati…